• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
    KRS 0000085929

Misja
Propagowanie muzyki Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze, popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami, upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie (§ 8 Statutu).

Prowadzone działania
Organizacja festiwali:
- coroczny lipcowy międzynarodowy festiwal "Dni Muzyki Karola Szymanowskiego" w Zakopanem (34 edycje do 2011)
- festiwal „Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego” w Akademii Muzycznej w Katowicach (14 edycji do 2011)
- „Jesienne Dni Muzyki” w Zakopanem
­„Marcowe Wieczory Kameralne” w Zakopanem
­konkursy wykonawcze i konkursy wiedzy o kompozytorze dla uczniów szkół muzycznych II st. sympozja i wykłady za granicą (m.in. w Berlinie, Pradze, Bayreuth, Wiedniu) oraz prowadząc działalność wydawniczą.

Zarząd Towarzystwa w 2007 roku, ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej "Rokiem Karola Szymanowskiego" podjął szereg działań, mających na celu ożywienie życia muzycznego w kraju i na świecie w oparciu o bogaty i różnorodny dorobek kompozytorski Patrona Towarzystwa.

Odbiorcy: turyści, lokalne środowisko kulturalne oraz szkoły (gimnazja), jako odbiorcy kompaktu.
Instytucje współpracujące: Muzeum Narodowe w Krakowie, Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem, Muzeum Tatrzańskie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Śląskie Towarzystwo Muzyczne i inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.