• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Wawrzyny"
    KRS 0000086185

Stowarzyszenie powstało aby wspierać działalność Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, które mieści się w Wrocławiu przy ul. Bujwida 51.
Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny”, prowadzi w trakcie roku akademickiego szeroko zakrojoną działalność wychowawczą i opiekuńczo-socjalną wśród studentów, dzieci z domów dziecka i osób samotnych, potrzebujących pomocy. Począwszy od października do czerwca przez 4 dni w tygodniu w ośrodku przygotowywane są śniadania dla studentów (kilkadziesiąt osób dziennie).
Studenci związani z duszpasterstwem organizują: szkolenia i wyjazdy z dziećmi z Domu Dziecka przy ul. Chopina, prowadzą spotkania rekolekcyjne i formacyjne. Podczas wakacji wspierają Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską na Jasną Górę, obóz w Białym Dunajcu dla studentów z pierwszego roku a także wakacyjne wyjazdy dla dziećmi z Domu Dziecka.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w całości utrzymuje się dzięki pomocy finansowej życzliwych nam instytucji i osób fizycznych. Każda pomoc umożliwia nam kontynuację tego dzieła i wszystkich pomysłów jakie "rodzą się" w głowach studentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.