• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową"
    KRS 0000086210

Fundacja ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” została założona w 1991 roku.


Przewodnią Ideą  fundacji jest pomoc małym pacjentom Kliniki we Wrocławiu, czyli  dzieciom chorym na nowotwory. Fundacja stara się rozjaśnić ciężką, szpitalną codzienność. Organizuje i obchodzi z dziećmi święta, czy przeprowadza terapie zajęciowe z małymi pacjentami. Niesie bezpośrednią pomoc  swoim podopiecznym: finansuje leki niezbędne przy terapii, zapewnia pomoc socjalną najbardziej potrzebującym. Od momentu założenia fundacji udało się pomóc kilkunastu tysiącom małych pacjentów wrocławskiego szpitala onkologicznego, przyjeżdżającym na leczenie z całej Polski. Klinika wspierana przez Fundację jest największym ośrodkiem przeszczepowym w kraju, wykonującym rocznie ponad połowę transplantacji szpiku u dzieci. Może pochwalić się, że wyleczalność pacjentów tego szpitala wynosi ponad 80%.

Fundacja organizuje imprezy mające na celu zbiórkę pieniędzy, które są niezbędne, aby skutecznie nieść pomoc chorym dzieciom. Dąży do  wzrostu świadomości społecznej w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory.  Organizuje  koncerty, badania przesiewowe, pikniki i happeningi oraz wszelkiego typu imprezy promocyjno-charytatywne. Niestety, warunki, w których leczą się dzieci chore onkologicznie są dalekie od ideału. Klinika mieści się w przedwojennym budynku, którego stan wymaga remontu, sale są ciemne, wieloosobowe , brak jest oddziału po przeszczepowego. Wszystko to nie stanowi odpowiedniego klimatu dla leczenia dzieci chorych na nowotwory.

Fundacja  ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” jest pomysłodawcą oraz społecznym koordynatorem projektu pod nazwą Przylądek Nadziei. Kilka lat temu Fundacja   podjęła się przeprowadzenia największej w Polsce społecznej kampanii promującej zbiórkę funduszy na rzecz budowy nowej kliniki. W wyniku intensywnych  starań, licznych akcji społecznych i medialnych oraz intensywnej akcji zbiórki pieniędzy, Fundacja sfinansowała kosztowny projekt budowlany "Przylądka Nadziei", czyli nowej siedziby kliniki onkologicznej oraz zebrała pierwsze 10 mln złotych które zostały przeznaczone już na samą budowę. To pomogło uzyskać  dofinansowanie na zrealizowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia. 

W ramach projektu powstaje nowoczesna klinika onkologiczna dla około 2000 dzieci rocznie. Planowane jest objęci kompleksowym systemem opieki nie tylko małych pacjentów, ale również ich rodziców, który koordynować będzie Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt przewiduje też organizację dla kadry medycznej cyklów szkoleń, będą to zajęcia z trenerami personalnymi oraz psychologami. W celu wsparcia i uzupełnienia w  aspekcie gospodarczym szeroko zakrojonych działań Fundacji, powstała bliźniacza organizacja – Fundacja ,,Przylądek Nadziei”, która funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej od 2011 roku. Fundacja ,,Przylądek Nadziei” nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego 1% podatku dochodowego przekazywać można tylko na rzecz Fundacji ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” wpisując KRS 0000086210. Nowa siedziba kliniki – „Przylądek Nadziei” – zlokalizowana będzie przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Jej budowa już trwa, a zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2015 r. Obecnie fundusze zbierane przez  Fundację  będą przeznaczone na wyposażenie szpitala.

Długotrwała terapia często bywa wyczerpująca fizycznie i nie jest też obojętna dla kondycji psychicznej dziecka. Dlatego, kiedy to tylko możliwe, Fundacja stara się organizować dla nich terapie zajęciowe, wspólne warsztaty oraz wycieczki, zaprasza artystów i celebrytów, których obecność jest dla małych pacjentów zastrzykiem dobrej energiiProcedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.