• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
    KRS 0000086304

Misja:
- Promowanie ekologicznej gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odzyskiwania surowców wtórnych,
- popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających w gospodarce odpadami,
- dostarczenie uczestnikom programów wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie zależności miedzy aktywnością człowieka a stanem środowiska, a przede wszystkim produkowanymi przez niego odpadami,
- kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska,
- edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony wartości przyrodniczych naszego regionu, poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Prowadzimy działania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Odbiorcami są najczęściej dzieci i młodzież ze szkół z naszego regionu oraz studenci-czytelnicy biblioteki przyrodniczej. Prowadzimy takie programy jak:
- Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku
- Eko-Info Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
- Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku
- Ekoinformacja
- WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi
- Lasy dla zrównoważonego rozwoju
- Zróbmy to dla Wisły
- Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
- Wydawnictwa Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
- Ecosurvival edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce
- Ekoanimator w rekreacji i turystyce
- Odpady a środowisko
- Krąg
- Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej EKOBAZĄ
- Rower szansą dla zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.