• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
    KRS 0000086466

Misja
Działanie na rzecz rewaloryzacji ul. Piotrkowskiej. Unowocześnianie jej przy jednoczesnym zachowaniu wartości historycznych. Promowanie akcji mających na celu rewaloryzację ulicy.

Prowadzone działania
Przyznawanie nagrody "Wnętrza Łodzi". Organizowanie imprez promocyjnych na ulicy Piotrkowskiej dla dorosłych, dzieci i młodzieży takich jak "Dni Łodzi", "Regaty Łodzi", "Gwiazdka Piotrkowskiej", "Olimpiada Sportów Podwórkowych", działania na rzecz budowania tożsamości Łodzi(konferencje, działania oświatowe itp.)Inscenizacja "Lokomotywy" J.Tuwima, konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.