• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
    KRS 0000086621

Naszym celem jest jest rozwijanie, popularyzowanie, prowadzenie praktycznej działalności psychologicznej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu, zachowaniu zdrowia.
Nasze działania wspiera Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizujemy projekty na zlecenie: Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zajmujemy się działalnością szkoleniową w zakresie profilaktyki. Prowadzimy również kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w ramach Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli.
Jesteśmy liderem projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POKL pod tytułem: "Program rozwoju placówek kształcenia zawodowego branży finansowo-księgowej".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.