• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności
    KRS 0000086892

Misja i główne cele statutowe Banku to:
-Systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności, zwłaszcza tej o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz jej racjonalne wykorzystanie.
-Zapobieganie marnotrawstwu żywności przez zagospodarowywanie nadwyżek produkcyjnych, towarów z uszkodzonymi opakowaniami, serii próbnych, towarów o kończącym się okresie przydatności do spożycia itp.
-Wspieranie organizacji charytatywnych, placówek opiekuńczych i systemu pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, darmowych jadłodajni, schronisk, noclegowni dla bezdomnych, domów dziecka, placówek wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych prowadzących żywienie.
-Organizowanie okazjonalnych powszechnych zbiórek żywności na potrzeby organizacji działających na rzecz najbiedniejszych.
-Angażowanie ludzi do podejmowanych działań na rzecz osób potrzebujących, wyrabianie wśród młodzieży wrażliwości na los innych, oraz budowanie więzi solidarności z ludźmi pokrzywdzonymi przez los, będącymi w potrzebie.
-Tworzenie płaszczyzny współdziałania ludzi o różnych postawach społecznych, orientacjach politycznych i przekonaniach światopoglądowych.

Prowadzone działania:
-Publiczne zbiórki żywności w sklepach i marketach: Wielkanocna Zbiórka Żywności, Podziel się posiłkiem, Świąteczna Zbiórka Żywności.
-Zbiórka ziemiopłodów na zimowe zaopatrzenie najuboższych.
-Stała zbiórka żywności na terenie Radomskiej Giełdy Rolnej.
-Dystrybucja unijnych nadwyżek żywności w ramach programu PEAD.
-Systematyczne pozyskiwanie żywności od producentów i dystrybutorów.
Żywność przekazywana jest do organizacji współpracujących z Bankiem a zajmujących się pomocą żywnościową dla najuboższych. Aktualnie Bank przekazuje bezpłatną żywność do 89 organizacji, obejmujących pomocą żywnościową 29 538 osób.

Bank nie udziela pomocy osobom indywidualnym. Pomoc żywnościowa przekazywana jest za pośrednictwem organizacji działających na polu pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.