• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze
    KRS 0000087555

Misja: popularyzacja kultury fizycznej,sportu i turystyki - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Organizujemy imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne dla środowiska wiejskiego o zasięgu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.