• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
    KRS 0000087580

Naszym celem jest działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Działalność ta obejmuje:
1) poradnictwo dot. problematyki związanej z niewidzeniem
2) prowadzenie szkoleń specjalistycznych:
- obsługa komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem i innego specjalistycznego sprzętu elektronicznego,
- orientacja w przestrzeni i techniki posługiwania się białą laską,
- nauka pisma punktowego,
- nauka wykonywania czynności życia codziennego w warunkach całkowitego lub częściowego niewidzenia
3) prowadzenie czytelnictwa książek "mówionych" i wydawanych drukiem powiększonym, oraz w braillu
4) prowadzenie działań przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
5) popularyzacja aktywności kulturalnej i sportowej osób niewidomych
6) współpraca ze wszystkimi podmiotami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.