• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
    KRS 0000087597

Założone w 1920 roku w Krakowie przez wybitnych językoznawców Jana Rozwadowskiego, Jana Łosia i Kazimierza Nitscha Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego stawiało sobie za cel krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle (par. 6 Statutu). Cel ten zamierzano osiągać przez:
-pieczę nad sprawnością i kulturą języka,
-pogłębianie znajomości języka polskiego,
-wydawanie stałego organu pt. Język Polski oraz przedsiębranie i ogłaszanie - w miarę potrzeby i możliwości - innych prac i wydawnictw poświęconych językowi polskiemu,
-zebrania z odczytami, pogadanki, kursy i tym podobne,
-działalność pomocniczą dla nauki języka polskiego w szkołach,
-propagowanie szerzenia wiedzy o języku polskim za granicą.

Towarzystwo udziela porad dotyczących poprawności językowej, głównie na łamach "Języka Polskiego".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.