• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "Betel"
    KRS 0000087707

Misja
Pomoc człowiekowi potrzebującemu, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie stałych domów dla niepełnosprawnych sierot społecznych.
2. Integracja osób niepełnosprawnych.
3. Pomoc ludziom starszym.
4. Pomoc człowiekowi potrzebującemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.