• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu
    KRS 0000087772

Misja
Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych.
Aktywizacja społeczna osób starszych.
Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
Popularyzowanie wśród osób starszych (emerytów, rencistów) wartościowego, aktywnego sposobu życia w trzecim wieku.
Pogłębianie wiedzy, rozwój zainteresowań, aktywizacja umysłowa i fizyczna.
Umożliwianie nawiązywania kontaktów interpersonalnych w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.

Prowadzone działania
Cotygodniowe organizowanie wykładów, z udziałem wybitnych specjalistów, z różnych dziedzin nauki.
Prowadzenie lektoratów języków obcych - niemieckiego, francuskiego i angielskiego.
Utworzenie i prowadzenie sekcji zainteresowań: literacko - poetyckiej, muzycznej, gimnastycznej, pływania, turystycznej, radiestezji, plastycznej, historii sztuki i psychologicznej.
Spotkania okolicznościowe seniorów, wycieczki.
Popularyzowanie tej formy działalności w cyklicznych spotkaniach w mass - mediach oraz we własnym wydawnictwie "Ars senescendi".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.