• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Technologii Wiedzy im. Piotra Dziubańskiego
    KRS 0000087987

Misja
Celem Fundacji jest wspieranie i promowanie badań oraz rozwoju technik i praktycznych zastosowań pozyskiwania, reprezentacji, organizacji, przetwarzania, odkrywania i komunikowania wiedzy.
W zakresie tym w szczególności mieszczą się takie dziedziny jak:
badania i rozwój technologii informatycznych, mających na celu konstruowanie cyfrowych systemów sztucznej inteligencji;
próby zrozumienia oraz interpretacji pojęcia wiedzy i mechanizmów jej percepcji;
zarządzanie wiedzą - zarówno w systemach organizacyjnych używanych na przestrzeni wieków, jak i również w systemach wspomaganych możliwościami stwarzanymi przez telekomunikację oraz Internet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.