• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nie Jesteś Sam"
    KRS 0000088827

Misja:
- wspieranie rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (rodziny niepełne)
- prowadzenie działalności terapeutycznej wspierającej, doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży sprawnej inaczej
- integracja środowiskowa ludzi chorych
- tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i pełnego udziału ON w społeczeństwie
- współdziałanie z władzami lokalnymi, szkołami i podobnymi organizacjami

Prowadzone działania:
Działamy na zasadzie wolontariatu. Zrzeszamy dzieci i młodzież, która potrzebuje naszej pomocy.
Zajęcia:
- terapeutyczne
- rekreacyjne
- Święta okolicznościowe, gry i zabawy.
Uczestniczmy w Festiwalach. Prowadzone są WTZ, oraz wystawy prac klubowiczów. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia biorą rodzice.
Pracujemy także z dziećmi zagrożoną alkoholizmem, przestępczością i narkomanią. Współpracujemy z Towarzystwem Oświatowo Społecznym.
Zapraszamy psychologów, prawników. Piszemy programy socjalne.
W roku 2003 były zrealizowane 3 projekty. Dotacja była przyznawana z Fundacji Dzieci i Młodzieży, MEN i Stow. z Kanady. Finansuje nas częściowo Urząd Gminy w Puńsku i Wydawnictwo "Ausza".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.