• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
    KRS 0000088851

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Okręg Małopolski PZN w Krakowie współpracuje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
-od 1995 r. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych
-od 2002 r. Urząd Marszałkowski - ROPS, Urząd Wojewódzki - Kuratorium Oświaty, Wydział Zdrowia
-od 1999-2000 PFRON Oddział Małopolski, od 2001 PFRON Zarząd Główny, 2008 PFRON Oddział Małopolski
-od 2009 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - realizacja zadań zleconych ze środków PFRON

W ramach współpracy Okręg Małopolski PZN zorganizował:

1. Szkolenia zespołów aktywności społecznej stacjonarne – PFRON,

PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
Szkolenie zespołów aktywności społecznej
Kwota dotacji: 39 217,50 zł (65 Beneficjentów ostatecznych)
Rok: 2008.

2. Kursy języka niemieckiego i angielskiego – PFRON,

PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
- Kurs języka niemieckiego w biurze Okręgu
Kwota dotacji: 10 530,00 zł (10 Beneficjentów ostatecznych)
Rok: 2008
- Kurs języka angielskiego w biurze Okręgu
Kwota dotacji: 11 365,20 zł (12 Beneficjentów ostatecznych)
Rok: 2008
- Kurs języka angielskiego w Nowym Targu (12 Beneficjentów ostatecznych)
Kwota dotacji: 11 131,20 zł
Rok: 2008

Zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. Nasza placówka-porady dla Was.
- Kurs języka angielskiego (8 osób) oraz kurs języka niemieckiego (8 osób)
Kwota dotacji: 16 848,00 zł.
Rok: 2009
- Kurs języka angielskiego (8 osób) oraz kurs języka niemieckiego (8 osób)
Kwota dotacji: 6 560,00 zł
Rok: 2010

3. Kurs komputerowy Małopolski Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
- Kurs komputerowy (20 osób)
Kwota dotacji: 6 570,00 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki - Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Kurs komputerowy (20 osób)
Kwota dotacji: 8 040,00 zł
Rok: 2009
- Kurs komputerowy (20 osób)
Kwota dotacji : 7 833,86 zł
Rok 2010

4. Kurs tańca towarzyskiego Małopolski Urząd Wojewódzki, MOPS w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
- Kurs tańca towarzyskiego (20 osób)
Kwota dotacji: 2 427,00 zł
Rok: 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność w świecie ciemności”
- Kurs tańca towarzyskiego (20 osób)
Kwota dotacji: 7 200,00 zł
Rok: 2009

5. Imprezy integracyjno – aktywizujące - PFRON, MOPS w Krakowie, Urząd Wojewódzki
PFRON - PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
- Integracyjne rajdy górskie i wycieczki dla osób z dysfunkcja wzroku (25 osób)
Kwota dotacji: 10 164,83 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
- Wyjazd integracyjny do Kopalnia Soli w Bochni (55 osób)
Kwota dotacji: 7 105,12 zł
Rok: 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność w świecie ciemności”
- Spotkania z psychologiem i muzykiem w „ Klubie Homera” (101 osób)
Kwota dotacji: 12 800,00 zł
Rok: 2009

6. Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych i dzieci – Małopolski Urząd Wojewódzki, PFRON
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „ Razem łatwiej”
- Zorganizowanie dla 25 osób 5 dniowego szkolenia (25 osób)
Kwota dotacji: 10 488,25 zł
Rok: 2008
- Wczesna interwencja (10 dzieci)
Kwota dotacji: 4 786,00 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki - Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych (22 osoby)
Kwota dotacji: 8 633,80 zł
Rok: 2009
- Szkolenie nowoprzyjętych dzieci i młodzieży (60dzieci)
Kwota dotacji: 4 703,51 zł + 12 150,00 zł (PFRON) w ramach zadania zleconego art. 36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. Nasza placówka-porady dla Was.
Rok: 2009

Małopolski Urząd Wojewódzki- Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i seniorów pn. „Tacy sami, a ściana między nami”:
- Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych (20 osób)
Kwota dotacji:20 698,50 zł
Rok: 2010

7. Szkolenie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych pn. "Asystent moim wzrokiem" MOPS w Krakowie
- Asystent moim wzrokiem (40 osób)
Kwota dotacji : 39 999,97 zł
Rok: 2009

8. Wystawa dorobku artystycznego osób z dysfunkcją wzroku Małopolski Urząd Wojewódzki
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
- Zorganizowanie z okazji Dnia Białej Laski wystawy i wernisażu (80 osób)
Kwota dotacji: 7 405,87zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Wystawa dorobku artystycznego osób niewidomych (113 osób)
Kwota dotacji: 5 764,62 zł
Rok: 2009

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
- Wystawa dorobku artystycznego osób niewidomych pn. Wielcy i My(100 osób)
Kwota dotacji: 9 758,50 zł
Rok: 2010

9. Warsztaty plastyczne (arteterapia) Małopolski Urząd Wojewódzki
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
- Warsztaty plastyczne (40 osób)
Kwota dotacji : 1 573,85 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Zajęcia z arteterapii (10 osób)
Kwota dotacji: 3 950,00 zł
Rok: 2009

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
- Innowacyjne zajęcia z arteterapii (15 osób)
Kwota dotacji: 5 989,89 zł
Rok: 2010
- Orientacja przestrzenna (3 osoby)
Kwota dotacji 20 895,00 zł
Rok: 2010
- Zorganizowanie pokazów i utworzenie innowacyjnej Wzorcowni sprzętu rehabilitacyjnego w PZN OM (108 osób)
Kwota dotacji: 7 804,16 zł
Rok: 2010

10. Doposażenie zbioru książki mówionej Małopolski Urząd Wojewódzki
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
- Doposażenie zbioru książki mówionej
Kwota dotacji: 1 236,03 zł
Rok: 2008

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
- Doposażenie zbioru książki mówionej
Kwota dotacji: 1 000,00zł
Rok: 2010

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – art. 36 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „ Nasza Placówka – Porady dla Was”
Dotacja 237 654,13 zł
Rok: 2009
Dotacja 202 934,77 zł
Rok: 2010
- Organizowania i prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – pn. „Moja praca-Moja szansa”.
Dotacja: 143 983,61 zł
Rok: 2009
Dotacja 143 986,31 zł
Rok: 2010

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.