• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Zduńskiej Woli
    KRS 0000088855

Stowarzyszenie powołało Zakład Opieki Paliatywnej, który udziela świadczenia medyczne osobom w stanie terminalnym. Swoim działaniem obejmuje powiat zduńskowolski i łaski. Szerzy i wspiera idee ruchu hospicyjnego.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Zduńskiej Woli od początku istnienia tj. od 2000 roku, za cel postawiło sobie aktywną i wszechstronną opiekę nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe choroby o niekorzystnym rokowaniu, która to opieka udzielana jest bez względu na niesprzyjające okoliczności.
Osobom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Zduńskiej Woli stara się w miarę możliwości zapewnić leki i inne niezbędne środki do stworzenia możliwie jak najwyższej jakości życia chorego.
Stowarzyszenie pomaga również przy organizacji mszy świętych dla rodzin zmarłych chorych, oraz zapewnia pomoc terapeutyczną dla osieroconych (psychologiczna i duchowa)

Stowarzyszenie prowadzi opiekę dla pacjentów onkologicznych ze Zduńskiej Woli, Łasku i okolic w zakresach:
1) Hospicjum Domowe - zespół lekarzy i pielęgniarek przy pomocy wolontariuszy otaczają opieką chorego w domu, określając podczas pierwszej wizyty potrzeby chorego. Opiekę paliatywną w domu chorego sprawuje wykwalifikowany w tym zakresie zespół medyczny.
2) Poradnia Medycyny Paliatywnej - działa w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 19. Specjalistyczna poradnia jest przeznaczona dla pacjentów onkologicznych, którzy zakończyli leczenie przyczynowe. Specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej są do dyspozycji chorych i ich rodzin w dniach:
poniedziałek: 7:30 - 10:00
wtorek: 15:40 - 18:10
czwartek: 15:40 - 18:10

Opieka sprawowana przez Hospicjum i Poradnię Medycyny Paliatywnej jest nieodpłatna (w ramach kontraktu z NFZ, oraz w ramach wolontariatu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.