• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie "Ezechiasz"
    KRS 0000088974

Misja
Wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej osobowości w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich.

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzalej osobowości w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich.
Cele realizowane są poprzez:
1. Prowadzenie szkoły podstawowej.
2. Organizowanie konferencji tematycznych dla małżeństw, rodziców.
3. Organizowanie turnusów szkoleniowych.
4. Prowadzenie kursów (młodzież, dorośli).
5. Prowadzenie szkoleń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.