• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego
    KRS 0000089262

Prowadzone działania
Tworzenie warunków do współpracy społeczności regionu kętrzyńskiego z organizacjami niemieckimi. Wspieranie działań służących wymianie doświadczeń intelektualnych i kulturalnych. Wspieranie działań służących rozwojowi oświaty, kultury i sportu. Organizowanie szkoleń, konkursów, obozów, kolonii oraz wycieczek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.