• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS"
    KRS 0000089573

Misja:
Wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych na rzecz ludzi niepełnosprawnych np. rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze, pozyskiwanie miejsc pracy, likwidacja barier architektonicznych, pomoc medyczna i socjalna.

Najważniejsze osiągnięcia:
1. Wywalczenie w Ministerstwie Zdrowia dla całej Polski środków higienicznych - pampersów i przepisywanie ich raz na 3 miesiące tj. 60 szt. miesięcznie x 3 miesiące.
2. Wywalczenie w Ministerstwie Zdrowia renty socjalnej i rodzinnej dla osób z ówczesną II grupą inwalidztwa które inwalidztwo osiągnęły przez 18tym rokiem życia.
3. Wywalczenie w Ministerstwie Łączności instalacji telefonów dal osób z I grupą inwalidzką (dawne województwo częstochowskie).
4. Wywalczenie w PFRON o szerszym zasięgu wózków inwalidzkich elektrycznych dla osób niepełnosprawnych.
5. Wywalczenie w PFRON o szerszym zasięgu likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych.
6. Zakup aparatu do chirurgii szczękowej dla Szpitala w dzielnicy Tysiąclecie w Częstochowie.

Sprawozdania za 2013 rok i następne lata znajdują się w bazie sprawozdań finansowych http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (wpisać nr KRS 0000089573)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.