• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczna Fundacja Miasta Kutna
    KRS 0000089639

Misja
Działalność na rzecz społeczności miasta.
Aktywizacja społeczności lokalnej.
Prowadzenie działalności społecznej,kulturalnej,edukacyjnej,sportowej na rzecz mieszkańców.
Pomnażanie dorobku miasta Kutna.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności charytatywnej dla osób prywatnych oraz w Kutnie (między innymi dofinansowywanie leczenia, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, organizowanie zbiórek finansowych na wyjazdy wakacyjne dla niepełnosprawnych).
Wspieranie organizacji pozarządowych z Kutna (np. Klubu Wolantariuszy, Banku Żywności).
Organizacja imprez kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.