• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki
    KRS 0000089726

Organizujemy coroczne międzynarodowe plenery malarskie w Mikołajkach, w siedzibie reprezentacyjnego hotelu "Gołębiewski".

Działania nasze dokumentujemy w wydawnictwach poplenerowych, albumach malarskich i katalogach indywidualnych artystów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.