• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dziecko - Rodzina - Świat
    KRS 0000089844

Nasza działalność skoncentrowana jest na dziecku, rodzinie, jej środowisku. Chcemy przede wszystkim wspierać dzieci i rodziny w środowiskach wiejskich, działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, wspieramy rodziców w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności wychowawczych. Docieramy do najbardziej potrzebujących, dostrzegamy ich problemy, znamy ich osobiście i wiemy, jak im pomóc.
Nasze działania bardziej szczegółowo przedstawione na są na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.