• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym
    KRS 0000090027

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
- reprezentowanie i obrona praw w zakresie praw konstytucyjnych, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym
- kształtowanie aktywnoci społecznej i ochrona godności
- działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych
- dążenie do podnoszenia rangi stowarzyszenia
- współdziałanie z organizacjami, których działalność i programy obejmują zakres zadań określonych w statucie stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
Porady prawne dla całego społeczeństwa, prowadzone przez studentów V-roku Wydziału Prawa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.