• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Edukacji Otwartej
    KRS 0000090184

Celem Towarzystwa Edukacji Otwartej jest animowanie działań i wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój człowieka, jego indywidualne zainteresowania oraz są odpowiedzią na społeczną potrzebę edukacji.
Przez edukację otwartą rozumiemy edukację wspierającą rozwój człowieka, jego zainteresowania i możliwości, poważnie traktującą indywidualne potrzeby drugiego człowieka, twórczą, promującą nowatorskie rozwiązania programowe oraz organizacyjne, umożliwiającą swobodny dobór celów, treści, środków i metod kształcenia. Uważamy, że demokratyczna Polska potrzebuje oświaty otwartej na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Prowadzone placówki edukacyjne:
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące ALA
- Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych ALA
- Akademia Sztuki Trzeciego Wieku.

Realizowane programy:
- EDUKACJA OSÓB STARSZYCH - Akademia Sztuki Trzeciego Wieku. Program skierowany do osób starszych, obejmuje m.in. zajecia artystyczne - rysunek, malarstwo, wykłady z historii sztuki i inne. Realizowany przy wsparciu UM Wrocławia - Wydział Edukacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.