• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Promyk Słońca"
    KRS 0000090215

Ogólnopolska Fundacja „Promyk Słońca” jest ukierunkowana na wspieranie dzieci niepełnosprawnych oraz zapobieganie niepełnosprawności. Obszary naszych działań to: zdrowie, rehabilitacja, edukacja, wspieranie rodziców i doskonalenie specjalistów. Wszystkie nasze działania są spójne i mają na celu kompleksową opiekę nad dzieckiem od momentu urodzenia. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju u dziecka zwiększa jego szanse na pełną sprawność.

Fundacja prowadzi we Wrocławiu:
- Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne (http://www.promykslonca.pl/pl/przychodnia/informacje-biece);
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (http://www.ppp.promykslonca.pl);
- integracyjny żłobek (http://www.promykslonca.pl/pl/obek-integracyjny);
- integracyjne przedszkole(http://www.promykslonca.pl/pl/przedszkole-integracyjne);
- Ośrodek Szkoleniowy i Centrum Doskonalenia Nauczycieli (http://www.promykslonca.pl/pl/szkolenia-i-konferencje).

Ponadto organizujemy międzynarodowe konferencje naukowo-szkoleniowych, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń w rozwoju dzieci, mechanizmów ich powstawania oraz prezentowanie różnych metod terapii.
Wspieramy także rodziców dzieci niepełnosprawnych, to dla nich stworzyliśmy portal PomagamyDzieciom.info gdzie, między innymi mogą uzyskać bezpłatna poradę eksperta dotycząca zdrowia i rehabilitacji, dla nich też wydawane są poradniki na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.