• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    KRS 0000090256

Misja:
- Popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla miasta Łodzi i regionu.
- Dążenie do zespolenia środowiska naukowego tego regionu.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie działalności wydawniczej.
- Organizowanie zebrań, konferencji, odczytów, dyskusji naukowych, pokazów, wystaw.
- Wspieranie i prowadzenie badań naukowych.
- Organizacja Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.