• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków Koło Odra-Bałtyk w Szczecinie
    KRS 0000090491

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób ze schorzeniami reumatycznymi poprzez:
1. Świadczenia wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
2. Integracja społeczna.
3. Propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
4. Działalność informacyjna.
5. Współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Dokonania organizacji:
1. Własna sala rehabilitacyjna.
2. Własny laser dla członków stowarzyszenia.
3. Współpraca z analogicznym stowarzyszeniem reumatyków w Warszawie i innych miastach.
4. Współpraca z Medycznym Studium Zawodowym nr 1 w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 9.
5. Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej.
6. Organizowanie spotkań, wycieczek i ognisk.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.