• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Św. Celestyna
    KRS 0000090529

Naszą misją jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym w różnym wieku i chorym na różne schorzenia układu nerwowego i ruchowego oraz z zaburzeniami psychicznymi uczestniczenia w życiu społecznym, wyrobienie zaradności osobistej, umiejętności w miarę możliwości samodzielnego życia i wypełnienia ról społecznych, pobudzenia aktywności społecznej i powrotu do zdrowia przez zapewnienie szerokiego zakresu usług medycznych, edukacyjnych oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.