• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
    KRS 0000090983

Misja
Krzewienie kultury muzycznej wśród narodu polskiego.

Prowadzone działania
Organizowanie Międzynarodowych Konkursów Młodych Skrzypków oraz Ogólnopolskich Konkursów Młodych Skrzypków dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie Społecznych Ognisk Muzycznych w Lublinie i na terenie województwa lubelskiego, w tym Ogniska Muzycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych, w którym nauka jest nieodpłatna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.