• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski
    KRS 0000091325

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji i rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziała ich dyskryminacji. Reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Do zadań okręgu należy przede wszystkim: organizowanie procesu rehabilitacyjnego osób niewidomych i słabowidzących poprzez kursy i turnusy rehabilitacyjne, orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki pisma punktowego, kursy komputerowe. Wspieramy naszych członków w poszukiwaniu pracy, zaopatrujemy ich w sprzęt rehabilitacyjny, m.in. laski, zegarki, sprzęt optyczny, gry, igły, czujniki, itp., pomoce szkolne dla dzieci niewidzących i słabowidzących. Ponadto organizujemy różnego rodzaju imprezy integracyjne, jak: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wigilie, Dni Białej Laski, Dzień Dziecka, imprezy noworoczne dla dzieci itp. Celem dobrego przepływu informacji do członków organizujemy szkolenia, sympozja dla wolontariuszy.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Dorośli inwalidzi wzroku (znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności)
-organizowanie spotkań okolicznościowych np. dzień białej laski, dzień seniora, spotkania wigilijne, wycieczki integracyjne - wg kalendarza, nieodpłatnie, za częściową odpłatością w zależności od ilości chętnych
-szkolenia komputerowe - w zależności od potrzeb w pracowni komputerowej, dla osób miejscowych za symboliczną odpłatnością, dla osób zamiejscowych za częściowym pokryciem kosztów wyżywienia i zakwaterowania
-udostępnianie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego - odsprzedaż po cenie zakupu np. zegarki mówione, czujniki, sprzet optyczny, laski, przybory do pisania: rysiki, tabliczki.
-organizowanie czasu wolnego - środa 10 - 12 - nieodpłatnie
-turnusy rehabilitacyjne 2 razy w roku zorganiz. - odpłatność różnica między ceną skier. a dofinansowanie z PCPR, indywidualnie w zależności od potrzeb
-wypożyczalnia książki mówionej - bezpłatnie - punkt biblioteczny w Okręgu
2. Dzieci z niepełnosprawnością wzroku do 16 roku życia
-organizowanie choinki - grudzień - zabawa choinkowa z paczkami
-wypożyczanie książek mówionych - bezpłatnie w punkcie bibliotecznym w Okręgu
-organizacja dnia dziecka - czerwiec - w różnej formie
-turnus rehabilitacyjny - zorganizowany przez Okręg w okresie wakacyjnym za częściową odpłatnością
-zaopatrywanie w pomoce szkolne i sprzęt rehabilitacyjny - odsprzedaż po cenie zakupu: np. zeszyty z pogrubioną linią, podstawki do książek, pomoce geometryczne itp., sprzęt rehabilitacyjny - zegarki mówione, sprzęt optyczny, laski, czujniki

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.