• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury
    KRS 0000091472

Misja
Działania na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury.

Prowadzone działania
Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie i poszerzanie wiedzy. Tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży. Organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów, kolonii i obozów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.