• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej "Watra"
    KRS 0000091865

Misja:
Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.

Prowadzone działania:
Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.um.andrychow.pl (zakładka ngo).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.