• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych
    KRS 0000091983

Misja
Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz ochrony zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz poprawa ich jakości.

Prowadzone działania
Odbiorcą naszych działań jest szeroko pojęte społeczeństwo, a szczególnie branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Inspirując działamy pośród młodzieży szkół np. poprzez organizację krajowej edycji międzynarodowego konkursu: "Stockholm Junior Water Prize", przedmiotem którego jest przygotowanie prac badawczych, doświadczalnych czy projektów w dziedzinie ochrony wód.
W 2003 r. przesłano 50 takich prac, w 2004 r. - 82 prace. W finale międzynarodowym udział wzięli reprezentanci Państw Świata, w tym Polski. Obecnie trwa II edycja konkursu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.