• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
    KRS 0000092138

MRIES jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość, lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny oraz restrukturyzację zawodową i gospodarczą Gminy Puszcza Mariańska. Naszym celem nie jest generowanie dochodów i maksymalizacja zysku, lecz zaspokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji lokalnej społeczności. Inicjujemy i uczestniczymy w działaniach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego Gminy i Regionu oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie jest przykładem obywatelskiej inicjatywy jednoczącej mieszkańców i sympatyków Gminy Puszcza Mariańska ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.