• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Corda Cordis im. dr Walerego Więcko na rzecz Osób z Chorobami Serca"
    KRS 0000092214

Misja:
1. Otoczenie opieką i udzielanie pomocy w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób po przebytym zawale serca.
2. Wspomaganie osób dotkniętych chorobami układu krążenia poprzez poradnictwo, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego, rehabilitacyjne go, leków itp.
3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych i zagrożonych chorobami układu krążenia.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia jako ważnego czynnika zapobiegającego chorobom układu krążenia.

Działalnością Fundacji objęte są przede wszystkim osoby:
- po zawale mięśnia sercowego i operacjach kardiochirurgicznych,
- z grupy tzw. podwyższonego ryzyka (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga, wysoki poziom cholesterolu),
- pozostałe - chcące poprawić jakość swojego życia i w konsekwencji uniknąć choroby wieńcowej.

Dla osób objętych swoimi programami Fundacja organizuje:
- badania profilaktyczne i fachową rehabilitację w oparciu o program profilaktyki zdrowotnej chorób układu krążenia,
- wiosenne i jesienne wyjazdowe sesje rehabilitacyjne w Przyjezierzu, gdzie - poprzez gimnastykę, rajdy rowerowe, marsze terenowe, mecze i turnieje siatkówki - uczestnicy wzmacniają swoje siły,
- całoroczne zajęcia rehabilitacyjne obejmujące gimnastykę i grę w siatkówkę pod nadzorem wykwalifikowanej kadry lekarsko-rehabilitacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.