• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna
    KRS 0000092215

Misja
1. Ochrona przeciwpożarowa.
2. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
3. Udział w imprezach na sportowych na terenie powiatu.

Prowadzone działania
Udział w akcjach ratowniczych, przeprowadzanych w czasie pozarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.