• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
    KRS 0000092321

Misja
Ochrona i promocja dziedzictwa kultury technicznej Polski, zabytków przemysłu i techniki, budowa Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, poszukiwanie nowych form muzealnictwa technicznego i nowego modelu edukacji technicznej społeczeństwa.

Prowadzone działania
- Autorski program "Europa ponad rzekami" - odbudowa siłowni holownika parowego "Nadbór" i rejs do kolebki statku, do Gorinchem i Rotterdamu z misją promocji dziedzictwa przemysłowego i technicznego Polski i Europy;
- rewaloryzacja barki towarowej typu noteckiego do roli Centrum Interpretacji Dziedzictwa Technicznego Odry;
- organizacja i rozbudowa przestrzennego Sowiogórskiego Muzeum Techniki;
- prowadzenie Warsztatów Archeologii Przemysłowej dla wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.