• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000092490

Misja
Działania na rzecz rozwoju oświaty i edukacji dzieci i młodzieży. Wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
Prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Przygotowanie i realizacja ponad 200 progjektów edukacyjnyh, najważniejsze to:
- "Ziemia Kłodzka - Nasza Mała Ojczyzna",
- "Sąsiedzi zza miedzy",
- "Od Europy do Europu przez Europę",
- "Polska - Europa - Świat",
- "Równać Szanse",
- "klub - net",
- "Polska - Dania",
- "Binationale Oekologie Wandrung",
- "ALF - Aqua Life Free",
- "AQUA ZWEI",
- "Ziemia i jej płody",
- "Dziki Wschód",
- "Zamki z piasku",
- "EKO - Kłodzko"
- "Tydzień Polski"
- "Tydzień Żydowski",
- "5 ARTIST",
- "Idzie sobie wiosna",
- "Cygański tabor",
- DIAL-NET-Mastrs,
- i wiele, wiele innych.
KTO zorganizowało 11 edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego, 14 edycji warsztatów plastycznych, 5 edycji warsztatów fotograficznych, 3 edycje warsztatów muzycznych, kilkadziesiąt konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. Koordynujemy rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki oraz współtworzymy Kłodzkie Spotkania Modelarzy i Kłodzkie Fora Oświatowe.
Koordynujemy w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim program Równać Szanse, w ramach którego organizujemy:
- Regionalne Konkursy Grantowe,
- Reginalne Fora Edukacyjne,
- Laboiratrium matematyczno-przyrodniczo-techniczne.
Od 20 lat organizujemy masowe piesze górskie rajdy młodzieży:
- Rajd Spadającego Liścia,
- Rajd zimowy,
- Rajd Primaaprilisowy,
- Spotkanie z piosenką na szlaku.
Organizujemy kilkanaście imprez rocznie o zasięgu regionalnym, popularyzujących nowoczesne formy kształcenia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnegoDziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.