• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego
    KRS 0000092618

Prowadzone działania:
Działanie na rzecz Liceum Im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, w szczególności:
-inicjowanie wszelkich działań służących poprawie warunków nauczania, doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów
-wspomaganie w wyposażenie techniczne Liceum
-organizowanie ruchu społecznego popierającego cele fundacji i wspomagającego czynnie jej działalność
-organizowanie pomocy materialnej i innej dla uczniów
-organizowanie działalności dydaktycznej i oświatowej
-działanie w kierunku wszechstronności zainteresowań uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.