• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Radom
    KRS 0000093158

Nasze działania:
1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Działalność charytatywna oraz pomoc organizacyjna w pokonywaniu życiowych trudności osobom niepełnosprawnym.
3. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i inwalidów.
4. Likwidacja barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
5. Wspieranie działań zmierzających do równomiernego rozwoju jakości usług rehabilitacyjnych we wszystkich regionach kraju.
6. Pomoc w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
7. Pomoc w organizowaniu wycieczek integracyjnych inwalidom i osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich
8. Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.