• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Kardiologii
    KRS 0000093440

Misja
Objęcie fachową opieką kardiologiczną osób z chorobami układu krążenia. Zahamowanie wzrostu zachorowalności i śmiertelności na chorobę wieńcową, zwłaszcza wśród osób w wieku produkcyjnym.

Prowadzone działania
Prowadzenie szybkiej, nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej. Wykonywanie badań specjalistycznych. Organizowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Prowadzenie poradni przyklinicznej. Propagowanie właściwego stylu życia. Współpraca z innymi ośrodkami kardiologicznymi. Organizowanie szkoleń personelu w zakresie działalności fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.