• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
    KRS 0000093655

Misja
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym; wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Prowadzone działania
Realizacja kompleksowych programów z zakresu wczesnej interwencji dla dzieci od 0 do 7 roku życia z zaburzeniami i opóźnionym rozwojem oraz dzieci z grup ryzyka; umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnością sprzężoną; rehabilitacja zawodowa i społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.