• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Spełniona Nadzieja" w Suwałkach
    KRS 0000093850

Misja:
Reprezentowanie interesów oraz udzielanie pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz dzieciom przewlekle chorym i specjalnej troski, wzajemna pomoc, udostępnianie konta bankowego na zbiórkę środków finansowych potrzebnych na leczenie dzieci.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Do roku 2010 ze wsparcia Stowarzyszenia skorzystało szesnaścioro dzieci. Obecnie opieką objętych jest dziewięcioro dzieci w różnym wieku. Wśród dzieci z chorobą nowotworową szpiku kostnego, jedna dziewczynka jest po przeszczepie. Opieką objęte są również dzieci i z innymi chorobami nowotworowymi, a także chłopiec, który czeka na odpowiednie protezy rąk. Stowarzyszenie pomaga dzieciom poprzez dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i dojazdów do ośrodków onkologicznych.

Facebook:
http://www.facebook.com/StowarzyszenieSpelnionaNadzieja

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.