• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej
    KRS 0000093951

Misja:
1. Działalność charytatywna w tym organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a zwłaszcza pomocy prawnej w zakresie podstawowym, psychologicznej, rzeczowej i finansowej,
2. Upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków komunikacyjnych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych.
3. Organizowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich uaktywnienia i zdobywania przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiow.

Dotychczasowa pomoc to 320 wnioskodawców, ofiar wypadków drogowych przez:
- pomoc finansową na leczenie i rehabilitację,
- udzielanie pomocy prawnej w odzyskiwaniu odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.