• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie
    KRS 0000094027

Nasza działalność:
Organizacja ogólnodostępnych imprez turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych)
Znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych
Biuro usług przewodnickich oraz organizowanie kursów na przewodnika
Promowanie turystyki poprzez Internet.

Nasze cele:
Propagowanie ogólnodostępnych wycieczek pieszych, rowerowych, spływów kajakowych oraz rejsów
Promowanie uprawiania turystyki aktywnej
Poznanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych Warmii i Mazur
Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań w dziedzinie uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa
Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
Rozwijanie sprawności fizycznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.