• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
    KRS 0000094228

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia oraz ich rodzin. Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
1. Fundacja prowadzi w Lublinie dwie placówki wsparcia dziennego, do których uczęszcza ok. 90 dzieci i młodzieży (Ośrodek Młodzieżowy nr 1 oraz Ośrodek Młodzieżowy nr 2).
2. Fundacja prowadzi Akademię Młodzieżową. Jest to propozycja dla młodzieży ze szkół średnich. Program zajęć jest tak skonstruowany, aby pomóc młodym osobom w podjęciu decyzji o wyborze kierunku studiów i dobrym przygotowaniu się do matury. Dzięki wielu różnorodnym działaniom praktycznym (m.in. artystycznym, społecznym, z zakresu przedsiębiorczości, informatyki, dziennikarstwa), młodzież ma szansę sprawdzić swoje predyspozycje, a także odkryć i rozwinąć własne zainteresowania.
3. Fundacja prowadzi Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym realizowany jest Kurs kształcący Menadżerów Społecznych do pracy w organizacjach pozarządowych, kościelnych i innych.
4. Prowadzi szkolenia i koordynuje powstawanie podobnych placówek w Tarnopolu na Ukrainie, które pracują w oparciu o zaadoptowany do warunków Ukraińskich program Akademii Młodzieżowej.
5. Koordynuje i prowadzi wymianę międzynarodową młodzieży z Europy Wschodniej i Zachodniej jako tzw. Jednostka Kształceniowa Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
6. Posiada Dom w Motyczu Leśnym koło Lublina, który pełni funkcję Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.
7. Prowadzi Ośrodek Edukacji Społecznej, w którym organizuje warsztaty z dziedzin: przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie, dla dzieci i młodzieży ze szkół Lublina i okolic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.