• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
    KRS 0000094358

Misja
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Prowadzone działania
Programy Fundacji:

- Przygotowują do wejścia na rynek pracy.
- Pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu.
- Uczą przez działanie, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.
- Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, wyrabiają aktywny stosunek do życia, uczą przedsiębiorczości.

Nasza współpraca z biznesem stanowi unikalną możliwość przyjrzenia się z bliska działaniom przedsiębiorstw. Przedstawiciele wielu firm poświęcają swój czas i dzielą się wiedzą z młodymi ludźmi. Poprzez udział w takich zajęciach ludzie biznesu budują mosty miedzy szkołą, a miejscem pracy, uczą na konkretnych przykładach, a co najważniejsze, kreują wzorce do naśladowania dla młodzieży.

Przykłady programów szczegółowo opisanych na stronie www.junior.org.pl:
- Przedsiębiorczość
- Ekonomia na co dzień
- Podstawy przedsiębiorczości
- Dzień przedsiebiorczości
- Moje finanse
- Ekonomia w szkole
- Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
- Zarządzanie firmą
- Moja przedsiębiorczość

Fundacja umożliwia uczniom udział nie tylko w wielu konkursach krajowych, ale także międzynarodowych, takich jak: Europejski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo, letni Obóz Przedsiębiorczości czy Global Business Challange. Dzięki nim moga oni wspólnie uczyć się, współpracować i konkurować z młodzieżą z całego świata. Młodzież ma również możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konkursach orgazniowanych przez Fundacje z pośrednictwem internetu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.