• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 171 w Białymstoku
    KRS 0000094369

Misja
1. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez prowadzenie szkół - podstawowej i gimnazjum.
2. Realizowanie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych poprawiających funkcjonowanie ucznia w systemie szkolnym.
3. Stowarzyszenie jako szkoła demokracji i namiastka społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.