• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
    KRS 0000095147

Misja
Wprowadzenie w życie idei nauczyciela i wychowawcy młodzieży Patronki Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Organizowanie sympozjów naukowych, zwłaszcza dla nauczycieli. Prowadzenie działalności wydawniczej, promującej idee Stowarzyszenia. Niesienie pomocy charytatywnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.