• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    KRS 0000095191

Misja
Celem Środowiskowego Warszawskiego WOPR jest:
- organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie,
- programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne;
- działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego.

Prowadzone działania
Środowiskowe Warszawskie WOPR opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków działających w środowiskach:
- pracowników obiektów położonych nad obszarami wodnymi,
- pracowników pływalń i kąpielisk,
- osób fizycznych i prawnych prowadzących nad wodą działalność w dziedzinie kultury fizycznej i działalność gospodarczą,
- służb państwowych, rządowych i samorządowych, których działalność obejmuje obszary wodne,
- szkolnych i studenckich.

Realizowane programy specjalne:
"Bezpieczne Dziecko"
"Bądźmy bezpieczni nad wodą"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.